ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
การสร้างรายวิชาบทเรียนออนไลน์หลักสูตระยะสั้น ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พฤ., 7พ.ค. 2020, 11:53 AM
นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมทำกิจกรรม "กองทุนบุญรักษา" ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
ส., 28มี.ค. 2020, 03:24 PM
รายชื่อนักศึกษาเทอม 1 ปีการศึกษา 2560 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 7มิ.ย. 2017, 06:17 PM
กำหนดการเดินทางไปทำกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 8ก.พ. 2017, 04:41 PM
รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2559 เข้าเทอม 1 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
อา., 27พ.ย. 2016, 09:40 AM
รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2559 เข้าเทอม 2 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
อา., 27พ.ย. 2016, 09:39 AM
ค่าเฉลี่ยนสรุปผลในการทำกิจกรรม ปวส. ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 19ก.ย. 2016, 11:49 AM
กำหนดการทำกิจกรรมนอกสถานที่ ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
อ., 13ก.ย. 2016, 11:14 AM
รายชื่อนักศึกษาปวส.ระบบเทียบโอนฯ ปี 2559 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 31ส.ค. 2016, 02:03 PM
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
ศ., 26ก.พ. 2016, 10:48 PM
กำหนดการทำกิจกรรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 10ก.พ. 2016, 10:01 AM
กำหนดเดินทางไปทำกิจกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พฤ., 10ก.ย. 2015, 07:23 PM
รายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 6ก.ค. 2015, 11:53 AM
กำหนดเดินทางไปร่วมทำกิจกรรม ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 25มี.ค. 2015, 11:33 AM
รายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่เทอม2/2557 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 19พ.ย. 2014, 03:08 PM
ตารางสอนวิจิตรศิลป์ ปี 2 (ล่าสุด) ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 10พ.ย. 2014, 03:57 PM
ตารางสอนวิจิตรศิลป์ ปี 1 (ล่าสุด) ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 10พ.ย. 2014, 03:55 PM
ตารางสอนวิชาบัญชี (ล่าสุด) ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 10พ.ย. 2014, 03:49 PM
สำเนาตารางสอแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 29ต.ค. 2014, 02:39 PM
สำเนาตารางสอนแผนกบัญชี ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 29ต.ค. 2014, 02:38 PM
สำเนาตารางสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 29ต.ค. 2014, 08:48 AM
นักศึกษา ปวส. ทุกแผนกวิชา ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 15ต.ค. 2014, 05:03 PM
รายชื่อนักศึกษา ปี 57 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 1ก.ย. 2014, 03:28 PM
กำหนดการเดินทางโคงการคุณธรรมจริยธรรม ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 13ส.ค. 2014, 12:14 PM
รายชื่อนักศึกษาปี 56 และ ปี 57 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 7ก.ค. 2014, 03:25 PM
เลื่อนวันเปิดเทอมของนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
ศ., 23พ.ค. 2014, 07:20 AM
แบบฟอร์มคำร้องขอจบการศึกษา ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
อ., 11มี.ค. 2014, 02:13 PM
รายชื่อนักศึกษาปี 55-56 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
อ., 11มี.ค. 2014, 02:08 PM
นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 6พ.ย. 2013, 01:38 PM
นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการทั่วไป ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 6พ.ย. 2013, 01:15 PM
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 6พ.ย. 2013, 01:14 PM
นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พ., 6พ.ย. 2013, 01:12 PM
ตาราง E-Learning Dr.Praew แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี 0 แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี
จ., 24มิ.ย. 2013, 11:34 AM
นักศึกษา ปวส. สาขาการจัดการทั่วไป Dr.Praew แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี 0 แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี
จ., 24มิ.ย. 2013, 11:32 AM
ตารางสอนแผนกคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2556 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
อ., 2เม.ย. 2013, 02:57 PM
กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พฤ., 21มี.ค. 2013, 02:53 PM
นักศึกษา ปวส.ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 11มี.ค. 2013, 01:43 PM
นักศึกษาแผนกการจัดการทั่วไป ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 21ม.ค. 2013, 03:17 PM
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
อา., 1ก.ค. 2012, 10:28 AM
นักศึกษาทุกแผนกวิชา ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
อ., 29พ.ค. 2012, 01:00 PM
แบบคำร้องขอจบการศึกษา ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พฤ., 26เม.ย. 2012, 11:00 AM
คำร้องขอสอบแก้ มส.หรือ 0 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
พฤ., 26เม.ย. 2012, 10:59 AM
นักศึกษา ปวส.เทียบโอนฯ ทุกแผนกวิชา ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
อา., 22เม.ย. 2012, 05:12 PM
รายชื่อนักศึกษา ปี 54 ทุกแผนกวิชา ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
อ., 10เม.ย. 2012, 02:40 PM
รายชื่อนักศึกษาแผนกไฟฟ้ารุ่น 4 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
อ., 10เม.ย. 2012, 02:04 PM
แจ้งให้นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทราบ นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
อ., 6มี.ค. 2012, 02:02 PM
ประกาศจาก ดร.วิภาวรรณ นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
อ., 6มี.ค. 2012, 02:01 PM
ประกาศจาก ดร.วิภาวรรณ ถึง นศ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ 4 มีนาคม 2555 นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
ส., 3มี.ค. 2012, 10:35 PM
ประกาศจาก ดร.วิภาวรรณ ถึง นศ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
พ., 18ม.ค. 2012, 09:59 PM
ข้อสังเกตสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับ ครู.วิภาวรรณ นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
จ., 2ม.ค. 2012, 11:02 AM
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าระบบเรียนกับ ดร.วิภาวรรณ นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
จ., 2ม.ค. 2012, 10:53 AM
แจ้งให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
พฤ., 8ธ.ค. 2011, 10:09 PM
ประกาศ แจ้งนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
อ., 22พ.ย. 2011, 02:52 PM
ประกาศ ด่วน แจ้ง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
อ., 22พ.ย. 2011, 02:47 PM
นักศึกษาที่เรียนปรับพี้นวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน Dr.Praew แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี 0 แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี
จ., 10ต.ค. 2011, 05:24 PM
นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,แผนกการจัดการทั่วไป,และแผนกบัญชี รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สี่พระยา ผู้ดูแลระบบ สี่พระยา 0 ผู้ดูแลระบบ สี่พระยา
อ., 13ก.ย. 2011, 11:45 PM
ถึงครูที่ทำบทเรียนบนเว็บ E-learning ทุกท่าน รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สี่พระยา ผู้ดูแลระบบ สี่พระยา 0 ผู้ดูแลระบบ สี่พระยา
อ., 13ก.ย. 2011, 11:36 PM
ประกาศ ด่วน แจ้งนักศึกษาการจัดการทั่วไป นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
จ., 12ก.ย. 2011, 09:03 PM
ถึงนักศึกษาปวส.การบัญชีและนักศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิธ ทุกชั้นปี ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 1 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
ศ., 2ก.ย. 2011, 10:21 AM
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฯ เข้าสอบรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้ว นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
ศ., 2ก.ย. 2011, 10:18 AM
คุณพิวัฒน์ ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 29ส.ค. 2011, 11:46 AM
นักศึกษาแผนกบัญชี ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 22ส.ค. 2011, 02:11 PM
แจ้งนักศึกษาการจัดการ นิบิรุส วิภาวรรณ สุขสถิตย์ 0 วิภาวรรณ สุขสถิตย์
อา., 17ก.ค. 2011, 08:11 PM
รายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 13มิ.ย. 2011, 03:40 PM
เรียนครูที่ทำการสอนบทเรียนออนไลน์ ทุกท่าน ภาพปัจจุบัน เอกกาญจน์ พรหมเกิด 0 เอกกาญจน์ พรหมเกิด
จ., 30พ.ค. 2011, 10:26 PM
ขอให้ครูผู้สอนทุกท่านเตรียมเนื้อหาจัดทำ บทเรียนใหม่ รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สี่พระยา ผู้ดูแลระบบ สี่พระยา 0 ผู้ดูแลระบบ สี่พระยา
พ., 18พ.ค. 2011, 10:41 PM