นิบิรุส
แจ้งนักศึกษาการจัดการ
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - อาทิตย์, 17 กรกฎาคม 2011, 08:11PM
 

เรียน นักศึกษา สาขาการจัดการฯ ทราบทุกท่าน

   ครูไม่ทราบว่า หลังจากพบกันไป 1 อาทิตย์แล้วมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

  1. โครงการ น้ำใจพี่สู่น้องไม่เห็น จะไปทำโครงการเมื่อไหร่  ครูไม่มีข้อมูลคุณเลย
  2. แบบทดสอบท้ายหน่วย ยังมีนักศึกษาบางคนที่ยังไม่เคยเข้าระบบเลย ทำไม่ได้ ครูแจ้งแล้วให้ปรึกษา อ.เอกาญจน์ หรือ ดร.แพรว ไม่ควรนิ่งเฉย
  3. ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ จากนักศึกษาเลย
  4. กำหนดวันสุดท้าย 22 สิงหาคม กิจกรรมทุกอย่างต้องสมบูรณ์

ดร. วิภาวรรณ สุขสถิตย์ เตือนมาด้วยความหวังดี