ภาพปัจจุบัน
นักศึกษา ปวส. ทุกแผนกวิชา
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - พุธ, 15 ตุลาคม 2014, 05:03PM
 
นักศึกษา แผนกการจัดการทั่วไป แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกการบัญชี และแผนกวิจิตรศิลป์ ทุกท่าน ให้มาปฐมนิเทศ และ มาเทียบโอนรายวิชา ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สาขาเอี่ยมละออ