รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สี่พระยา
นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,แผนกการจัดการทั่วไป,และแผนกบัญชี
โดย ผู้ดูแลระบบ สี่พระยา - อังคาร, 13 กันยายน 2011, 11:45PM
 
         ถึงนักศึกษาทั้ง 3 แผนก ให้รีบดำเนินการทำแบบทดสอบและการบ้านส่งในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้ กับ ครูเอกกาญจน์  ให้รีบดำเนินการส่งด่วน ภายในวันที่  25  กันยายน 2554