ภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยนสรุปผลในการทำกิจกรรม ปวส.
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - จันทร์, 19 กันยายน 2016, 11:49AM
 

ถึงนักศึกษาทุกแผนกวิชา ครูหนึ่งได้สรุปค่าเฉลี่ยสรุปผลในการทำกิจกรรม ตามเอกสารดังแนบ

ให้นักศึกษา นำไปสรุปเป็นรูปเล่มนะคะ