ภาพปัจจุบัน
กำหนดเดินทางไปทำกิจกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015, 07:23PM
 
ถึงนักศึกษาทุกแผนกวิชาจะต้อง ไปทำกิจกรรมในสถานประกอบการ ในโครงการคุณธรรมจริยธรรม "ปันน้ำใจสู่่บ้านบางปะกง" กำหนดการเดินทางดังเอกสารดังแนบ  ทุกคนต้องไปทำกิจกรรมทุกคนในวันอาทิตย์ที่ 27  กันยายน 2558