ภาพปัจจุบัน
นักศึกษา ปวส.เทียบโอนฯ ทุกแผนกวิชา
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - อาทิตย์, 22 เมษายน 2012, 05:12PM
 
นักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนที่ 2/2554 นี้ให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอจบการศึกษา ได้ที่งานทะเบียน พร้อมถ่ายรูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป ให้กับงานทะเบียนเพื่อจัดทำใบ รบ. ให้กับนักศึกษา่นะค่ะ