นิบิรุส
ประกาศ ด่วน แจ้งนักศึกษาการจัดการทั่วไป
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - จันทร์, 12 กันยายน 2011, 09:03PM
 

ประกาศ

     แจ้งนักศึกษาการจัดการทั่วไป ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับ ดร. วิภาวรรณ

     ถ้าท่านไม่ส่งรายงาน และข้อสอบ ภายในวันอาทิตย์ 21 กันยายน 54 เวลา 12.30 น. ถือว่าท่านพอใจที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ใหม่ /ดร.วิภาวรรณ

คะแนนนักศึกษาที่นักศึกษาแต่ละท่านสะสมไว้