Dr.Praew
นักศึกษาที่เรียนปรับพี้นวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
โดย แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี - จันทร์, 10 ตุลาคม 2011, 05:24PM
 

วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงานเปิดให้เรียนแล้วบางส่วน  โดยจะ  update เนื้อหาเพิ่มให้จนสมบูรณ์  ส่วนแบบทดสอบจะทยอยขึ้นให้ (ใช้เวลาเรียน 1 เดือน) ขอให้หมั่นติดตามบทเรียนด้วย  ส่วนรหัสผ่านเข้าเรียนใช้ตัวเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ตค่ะ