นิบิรุส
ประกาศจาก ดร.วิภาวรรณ ถึง นศ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ 4 มีนาคม 2555
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - เสาร์, 3 มีนาคม 2012, 10:35PM
 

ครูได้ Upload

  1. แบบทดสอบ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. แบบทดสอบ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับ นักศึกษาการจัดการ เรียบร้อยแล้วค่ะ

ดร.วิภาวรรณ สุขสถิตย์

--------------------------