รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สี่พระยา
ขอให้ครูผู้สอนทุกท่านเตรียมเนื้อหาจัดทำ บทเรียนใหม่
โดย ผู้ดูแลระบบ สี่พระยา - พุธ, 18 พฤษภาคม 2011, 10:41PM
 
เนื่องจากขณะนี้ บริษัทผู้ที่ให้บริการดูแลเว็บไซต์ E-learning ของวิทยาลัยฯ(เดิม) เกิดปัญหาของ Hard Disk ทำให้ข้อมูล E-learning ของครูทุกท่านเสียหายทั้งหมด และได้รับแจ้งว่าไม่สามารถกู้คืนได้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำ เว็บไซต์ E-learning ขึ้นใหม่ โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ Server ของวิทยาลัยฯ โดยไม่ต้องเสียค่าเช่ารายปีอีกต่อไป จึงขอเรียนแจ้งให้ครูผู้สอนทุกท่านเตรียมเนื้อหาในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ใหม่กันอีกครั้ง ในเบื้องต้นนี้ครูท่านใดที่ต้องการสร้างบทเรียนออนไลน์ใหม่ในเว็บใหม่นี้ ขอให้ท่านขอ Username และ Password ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลฯ หรือที่งานพัฒนาสื่อฯ โดยด่วน