ภาพปัจจุบัน
นักศึกษาทุกแผนกวิชา
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - อังคาร, 29 พฤษภาคม 2012, 01:00PM
 

นักศึกษาแผนกไฟฟ้ารุ่น 5  วิทยาลัยฯจะทำการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียนในวันที่  10 มิถุนายน 2555 นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนได้ที่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา(สาขาเอี่ยมละออ) ในเวลา 09.00 น.