นิบิรุส
ประกาศ แจ้งนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - อังคาร, 22 พฤศจิกายน 2011, 02:52PM
 

นักศึกษาการจัดการฯ ชั้นปีที่ 2 ที่ต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น กับ ดร.วิภาวรรณ สุขสถิตย์

*****  ตามที่วิทยาลัยได้เลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 11 ธค. 2554  เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของนักศึกษา ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อศึกษาบทเรียน และทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *****