ภาพปัจจุบัน
นักศึกษาแผนกการจัดการทั่วไป
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - จันทร์, 21 มกราคม 2013, 03:17PM
 
นักศึกษาแผนกการจัดการทั่วไปที่เรียนรายวิชาห้องสมุดกับการู้สารสนเทศ ขณะนี้ครูหนึ่งได้ทำการเปิดระบบ แล้วให้นักศึกษาทำการบ้านส่งครูก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 น่ะค่ะ