ภาพปัจจุบัน
นักศึกษา ปวส.ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - จันทร์, 11 มีนาคม 2013, 01:43PM
 

กำหนดการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการ 6

ของนักศึกษา แผนกการจัดการทั่วไป,แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,แผนกบัญชี ทุกท่าน

ในวันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2556  นี้  ให้นักศึกษาเตรียมตัวไปร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวทุกคนด้วยน่ะคะ