รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สี่พระยา
ถึงครูที่ทำบทเรียนบนเว็บ E-learning ทุกท่าน
โดย ผู้ดูแลระบบ สี่พระยา - อังคาร, 13 กันยายน 2011, 11:36PM
 

                หนึ่งได้ทำการแก้ไขระบบ แล้ว ซึ่งที่ผ่านมานักศีกษาส่งงานแล้วเกิดปัญหาโดยครูผู้สอนไม่สามารถเปิดดูแบบฝึกหัดที่นักศึกษาส่งได้ และไม่สามารถให้คะแนนเด็กได้  หนึ่งได้ทำการแก้ไขแล้วและสามารถดูการบ้านและตรวจการบ้านได้แล้วน่ะค่ะ