นิบิรุส
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฯ เข้าสอบรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้ว
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - ศุกร์, 2 กันยายน 2011, 10:18AM
 

เรียน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

นักศึกษาสามารถเข้าสอบในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้ว  ข้อสอบ/รายงานเล่มใหญ่/รายงานเล่มส่วนบุคคล ขอให้ฝากส่งไว้ที่เจ้าหน้าที่ธุรการ (คุณเพ็ญ)  ที่สาขาเอี่ยมละออในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ครูจะไปรับเอกสารเอง เนื่องจากวันอาทิตย์นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ออกไปทำกิจกรรมนอกสถานศึกษา เปลี่ยนเวลาเรียนมาเรียนในวันเสาร์แทน  ถ้านักศึกษาต้องการพบครูสามารถไปพบได้ที่สาขาวัดแก้วฟ้า ห้องคอมฯ ชั้น 4 เวลาประมาณ 11.00 น. - 12.00 น.

Dr.Wipawan