ภาพปัจจุบัน
เรียนครูที่ทำการสอนบทเรียนออนไลน์ ทุกท่าน
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - จันทร์, 30 พฤษภาคม 2011, 10:26PM
 

อาจารย์ ทุกท่านที่จะเข้าสร้างบทเรียน ให้ใช้ "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ดังนี้ค่ะ
"ชื่อผู้ใช้" ให้ใส่ตามที่บอกกับครูหนึ่งไว้
"รหัสผ่าน" ให้ใส่เหมือน "ชื่อผู้ใช้" แต่ให้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วใส่ _ (อันเดอร์สกอร์) แล้วตามด้วยตัวเลข 123
เช่น ถ้า "ชื่อผู้ใช้" คือ "numnune" แล้ว "รหัสผ่าน" จะเป็น "Numnune_123"
เพื่อความปลอดภัย หลังจากที่เข้าสู่ระบบได้แล้ว ควรเปลี่ยน รหัสผ่านด้วย
อย่าลืมว่า รหัสผ่านต้องมี ตีวพิมพ์เล็ก มีตัวพิมพ์ใหญ่ มี _ หรือ - และต้องมี ตัวเลข

(แก้ไขโดย ผู้ดูแลระบบ สี่พระยา - จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011, 03:32PM)