ภาพปัจจุบัน
การสร้างรายวิชาบทเรียนออนไลน์หลักสูตระยะสั้น
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - พฤหัสบดี, 7 พฤษภาคม 2020, 11:53AM
 
เรียนครูทุกท่าน ที่ต้องการเปิดรายวิชาเพื่อใช้ในการทำบทเรียนออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า ให้กับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ให้ติดต่อครูเอกกาญจน์ พรหมเกิด เพื่อเปิดบทเรียนออนไลน์ โทร.081-456-6924 หรือ ID:Line Numnune