ภาพปัจจุบัน
กำหนดการทำกิจกรรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016, 10:01AM
 

นักศึกษาแผนกการบัญชีและแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาวิจิตรศิลป์จะเดินทางไปทำกิจกรรม ในโครงการ คุณธรรมจริยธรรรม“เชื่อมสัมพันธไมตรีพี่สู้น้อง” ณ โรงเรียนวัดบุญเกิด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙นะคะ