ภาพปัจจุบัน
กำหนดเดินทางไปร่วมทำกิจกรรม
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - พุธ, 25 มีนาคม 2015, 11:33AM
 
ถึงนักศึกษาทุกท่าน เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ทุกแผนกวิชานักศึกษาจะต้อง ไปทำกิจกรรมในสถานประกอบการ ในโครงการคุณธรรมจริยธรรม ที่จังหวัดลพบุรี โดยขอให้นักศึกษา ร่วมใจกันหาของไปบริจาคน้องๆ ซึ่งเป็นเด็กพิการ และพิการซ้ำซ้อน เป็นโรงเรียนประจำ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนลพบุรีประชานุกูล แจังมาให้นักศึกษาร่วมใจกันเอาของไปบริจาคน้องๆๆกันด้วยนะคะ