ภาพปัจจุบัน
กำหนดการทำกิจกรรมนอกสถานที่
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - อังคาร, 13 กันยายน 2016, 11:14AM
 

นักศึกษาแผนกการบัญชีและแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาการจัดการทั่วไป จะเดินทางไปทำกิจกรรม ในโครงการ คุณธรรมจริยธรรรม“เชื่อมสัมพันธไมตรีพี่สู้น้อง” ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 รถออกเวลา 06.00 น. ขอให้ตรงต่อเวลากันด้วยนะคะนักศึกษาทุกท่าน