ภาพปัจจุบัน
ถึงนักศึกษาปวส.การบัญชีและนักศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิธ ทุกชั้นปี
โดย เอกกาญจน์ พรหมเกิด - พฤหัสบดี, 1 กันยายน 2011, 08:48AM
 

นักศึกษาทั้ง 2 แผนก ต้องมาเรียนในวันเสาร์ที่  3  กันยายน 2554   (แผนกคอมพิวเตอร์) มาเรียนที่สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า ชั้น 4 น่ะค่ะ   เนื่องจาก

วันอาทิตย์ที่  4 กันยายน  2554  นักศึกษา ต้องไปทำกิจกรรมร่วมกลุ่ม ในรายวิชากิจกรรม 5 - 6, 7 - 8  ที่จังหวัดราชบุรี  โดยมีกำหนดการเดินทางดังนี้

รถออกจากหน้าริเวอร์ซิตี้  ตรงหน้าร้าน TOP รถออกเวลา     06.00 น.  (นักศึกษาต้องมาก่อนเวลา 06.00น.)

ไปตลาดน้ำดำเนินสะดวก           (นักศึกษาทานข้าวเช้าตามอัธยาศัย)

ออกจากตลาดน้ำดำเนินสะดวก    ไป  โรงงานตุ๊กตา

ออกจากโรงงานตุ๊กตา   ไป  ถ้ำผาบิน   (รับประทานอาหารเที่ยง)

ออกจากถ้ำผาบิน   ไป    บ่อน้ำพุร้อน   

ออกจากบ่อน้ำพุร้อน     ไป บ้านโบราณ   (ถ้ามีเวลาพอน่ะคะ)

กลับถึงวิทยาลัยฯ ประมาณ  20.00 น.

**ครูหนึ่งขอให้นักศึกษา มาร่วมกิจกรรมให้พร้อมกันน่ะคะ และต้องมาก่อนเวลา 06.00 น. น่ะค่ะ

นิบิรุส
ตอบ: ถึงนักศึกษาปวส.การบัญชีและนักศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิธ ทุกชั้นปี
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - ศุกร์, 2 กันยายน 2011, 10:21AM
 

ไปโรงงานตุ๊กตา เพื่อดูกระบวนการผลิตหรือค่ะ  ถ้าอย่างนั้นต้องพกเงิน หรือไม่ในรถต้องเหลือที่ว่างไว้เยอะหน่อย เพราะขากลับรถเต็มไปด้วยตุ๊กตาแน่นอน