นิบิรุส
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าระบบเรียนกับ ดร.วิภาวรรณ
โดย วิภาวรรณ สุขสถิตย์ - จันทร์, 2 มกราคม 2012, 10:53AM
 

new.gif สรุปรายชื่อนักศึกษาที่เข้าระบบเรียนกับ ดร.วิภาวรรณ

ตรวจสอบ ณ 2 มกราคม 2555

รายชื่อ นักศึกษาการจัดการทั่วไป รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นที่ยังไม่ Log in เข้าระบบ ได้แก่ นส.วัชรีภรณ์ เซียมลา โปรดลงทะเบียนเข้าระบบด่วน


นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยังไม่ Log in เข้าระบบ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณกชพร คุณปิยะ คุณภาคภูมิ คุณศิริชัย และคุณเยาวพร โปรดลงทะเบียนเข้าระบบด่วน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษา 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วเมื่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 คือ คุณกชพร คุณภาคภูมิ และคุณเยาวพร ไม่ต้องเข้าระบบซ้ำ กลุ่มที่ 2 คือนักศึกษาที่เข้าเรียนเมื่อปีการศึกษา 2554 สำหรับบุคคลที่ยังไม่ Log in เข้าระบบ ได้แก่ คุณณัฐพล คุณธนกฤต คุณปิยะ คุณบังอร คุณวิสิทธิศักดิ์ คุณศิริชัย คุณอารีรัตน์ และคุณเบญจวรรณ โปรดลงทะเบียนเข้าระบบด่วน

    หมายเหตุ :
    ถ้านักศึกษาพบว่าการตรวจสอบมีข้อผิดพลาด สามารถแจ้งข้อผิดพลาดกลับมาได้ที่ email: suksathid@hotmail.com หรือ Tel: 0818057429