ช่างจักรยานยนต์
(จักรยานยนต์)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความปลอดภัย การใช้เครื่องมือในงานซ่อมจักรยานยนต์ การทำานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะหน้าที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบรอน้ำหนัก ระบบห้ามล้อ การซ่อมเครื่องยนต์ และการประมาณราคาค่าบริการ ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการถอดประกอบ ตรวจสภาพ และบริการชิ้นส่วนต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ ทุกระบบ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้