วิทยาศาสตร์ 4
(วิทยาศาสตร์)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลลังงานไฟฟ้าการผลิตพลังงานไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทให้ความร้อนแสงสว่างและพลังงานกลเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานพลังงานในการดำรงชีวิตระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์พันธุกรรม จุลทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเป็นพิษของอาหารการใช้ประยุกต์จากจุลทรีย์ในอุตสหกรรม การจัดการผลิตทางการเกษตร

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้